Zeyilname nedir

Hemen hemen hepimiz korumak istediğimiz varlıklarımıza sigorta yaptırırız. Yasalar gereği, sigorta yapıldıktan sonra bazı poliçeler üzerinde değişiklikler yapılması gerekiyor. Böyle durumlarda poliçeyi baştan aşağı düzenlemek yerine zeyilname sayesinde sürecin uzama durumu ortadan kalkmaktadır. Poliçeyi iptal etmek yerine belirlenmiş değişiklikler yapılarak işlemlere kalınan yerden devam edilmektedir. Peki zeyilname nedir?

Poliçede Yapılan Değişiklik Zeyilname Nedir?

Poliçe ve tecditler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, ekleme veya iptal gibi durumlar söz konusu olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denmektedir. Kısacası; poliçe değişikliklerinde düzenlenmesi gereken belge olarak tanımlanabilir. Söz konusu belgeler kimi zaman primli kimi zamanda primsiz olabilir. Primli zeyilnameler, sigortalı kişiden prim alınmasına ya da prim iadesine yol açabilir. Eğer poliçe konusu Primsiz zeyilnamelerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Örneğin; adres değişikliği. Burada belirtmemiz gereken husus; zeyilnamelerin sadece değişiklikleri kapsıyor olması. Yani projenin orijinali olarak kabul edilmeleri mümkün değildir.

zeyilname nedir

Zeyilname Nasıl Düzenlenir?

Zaman zaman hayatımızın birçok yerinde çeşitli alanlarda sigorta ürünleri ile karşılaşırız. Bunlar; deprem, hayat, trafik sigortası vb… Sigorta ürünleri, bizlere pek çok alanda hem maddi hem de manevi güvence sağlarlar. Bilinen sigorta poliçelerinde kişisel bilgilerimizin dışında hangi teminatlardan hangi limitle faydalanabileceğimiz de yer almaktadır. Ancak zeyilname bir sigorta değil, sigorta poliçelerinde meydana gelen değişiklik ve güncelleme olması durumunda düzenlenmesi gereken evraklardır.

Zeyilname Düzenlenmesi için Gereken Şartlar

Zeyilname düzenlenmesindeki en önemli şey, söz konusu belgeyi iki tarafında kabul etmesi. Demek istediğimiz hem sigortalı hem de sigorta şirketi zeyilname hazırlanmasında anlaşmalıdır. Yani sigorta şirketleri tek taraflı olarak sözleşme maddelerini değiştiremezler. Benzer şekilde sigortalı kişi, sigorta şirketinin haberi ve onayı olmadan bir değişiklik yapamaz.

zeyilname nedir

Örnek Zeyilname Belgeleri

Yukarıda bahsettiğimiz zeyilname belgelerine örnek verelim. Kasko poliçesine sahip olan sigortalı kişi eğer aracını sattıktan sonra yeni bir araç alırsa, aldığı yeni aracın bilgileri zeyilname ile poliçeye eklenir. Yani kasko poliçesine yeni aracın bilgilerinin eklenmesi, bu belgenin düzenlenmesinden geçmektedir. Benzer şekilde DASK poliçesine sahip olan bir kişi; eğer adres değişikliği yaparsa yeni adresinin bilgileri poliçeye, zeyilname ile eklenir. Böyle durumlarda sigortalanan konut ya da araç değiştiği için yeni yapılacak risk değerlendirmesinde poliçe primlerinde artış veya düşüş meydana gelebilir. Poliçe primlerinde meydana gelen bu değişikler, eklenen yeni değerlerin poliçeyi nasıl etkilediğine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Sigortam.net

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here