Trafik kazaları, maddi ve bedensel zararlara yol açmaları yüzünden hukuki sonuçlar doğuran problemlerdir. Meydana gelen kazalar sonucunda yaşananlar, kazazedeleri ve kazaya karışmadığı halde kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakır. Kazaya karışan sürücülerin, kaza anından itibaren çok sayıda resmi prosedürü yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yazımızda sizleri kaza tespit tutanağı nedir, kaza tutanağı nasıl tutulur hakkında bilgilendireceğiz.

Kaza Tespit Tutanağı Nedir ?

Günümüzde trafikte olan araç sayılarının artması, sıcak havanın sürücüleri bunaltması, yüksek hızda araç kullanımı vb. gibi nedenlerle trafik kazaları ile karşılaşmamız artık alışılagelmiş bir durumdur. Bu gibi sebepler sonucu meydana gelen kazada, kazaya karışan araçlarda maddi hasar olması durumunda araç sahiplerinin maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doldurması gerekir. Bu tutanak kazaya karışan araç sahipleri tarafından doldurulmaktadır. Daha sonra diğer evraklar ile birlikte sigorta şirketlerine iletilmektedir.

Kaza tespit tutanağının doldurulmasında ki asıl amaç, kaza geçiren tarafların kazanın meydana gelişini kendi bakış açılarından anlatarak kayıt altına almalarıdır. Fakat şunu belirtmeliyiz ki yalnızca ‘maddi hasarlı trafik kazalarında’ araç sahipleri trafik polisleri gelmeden kendi aralarında anlaştıktan sonra ‘maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını’ doldurup daha sonra sigorta şirketlerine bu evrak ile başvurabileceklerdir. Tutanaklar, bir nevi uygun şartları karşılayan kazalarda trafik polisler devreye girmeden hızlı bir şekilde sonuç alabilmeye de yardımcı olmaktadır.

Eğer ki kazada maddi hasarın yanı sıra yaralanma, ölüm, kamu malına zarar vb. meydana gelirse kaza tespit tutanağının  polis ya da jandarma tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Kaza Tespit Tutanağı hangi durumlarda doldurulur ?

kaza tespit tutanağı

Emniyet güçlerine haber vermeden kaza tespit tutanağı tutulacaksa aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Tutanağın doldurulması için araçların en az birinde maddi hasar bulunması,
 • Meydana gelen kazada bedensel yaralanma ve ölüm gibi durumlar olmaması,
 • Olayı yaşayan sürücülerin kendi aralarında anlaşıp o şekilde tutanak tutması,
 • Kazaya karışan tüm araçların sigortalarının bulunması,
 • Sürücülerin ehliyet sahibi olması,
 • Sürücülerin kaza anında alkol, keyif verici madde gibi unsurların etkisi altında olmaması,
 • Araç sürücülerinin 18 yaşını tamamlamış olması,
 • Tüm araç sürücülerinin akli dengelerinin yerinde olması,
 • Kamu mallarına zarar gelmemiş olması.
Kaza Tespit Tutanağının yanı sıra alınması gereken belgeler:
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Araç trafik sigortası poliçesi fotokopisi forma eklenmelidir.

Kaza Tutanağı Nasıl Tutulur ?

kaza tespit tutanağı

Maalesef ki başınıza maddi hasarlı bir trafik kazası geldi. Sizler de kaza tutanağı nasıl tutulur diye düşünüyorsunuz. Kaza tespit tutanakları, sigorta şirketleri tarafından hazırlanır. Bu sebeple de kazanın teknik analizinin yapılmasını kolaylaştıran çok sayıda detaya yer vermektedir. Kaza geçiren sürücülerin, tespit tutanağının boş alanlarını uygun şekilde doldurması, sürecin sağlıklı ve düzgün bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşır. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını doldururken uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. İşte bunlar:

 • Araçları mümkünse kaza yerinde hareket ettirmeden hasarlarını farklı açılardan gösteren fotoğrafları çekilmelidir.
 • Olayın yeri ve saati yazılmalıdır.
 • Eğer olay anında görgü tanığı varsa bu kişiler bildirilmelidir.
 • Kazayı yaşayan sürücüler ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.
 • Kaza tespit tutanağı sadece kazaya karışan taraflara doldurabilir. Ancak aracın ruhsatının sizin üzerinize olması şart değildir. Kazaya karışan sürücüler tutanağı düzenleyebilirler.
 • Kazaya karışan tüm tarafların doldurulan form üzerinde ıslak imzası olmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olursa tutanak geçersiz sayılacaktır.
 • Form üzerindeki tüm bilgiler dikkatlice okunduktan sonra ön sayfadaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
 • Özellikle kazaya karışan tüm araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili sigorta şirketleri belirtilmelidir. Belirtilmemesi halinde poliçe tespit edilemez ise tutanak geçersiz sayılır.
 • Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın meydana geliş şekli açık olarak yazılmalı ve mümkünse krokisi çizilmelidir. Çizim yaparken araçların yönü, trafik şerit çizgisi, olayın gerçekleştiği sokak ve cadde gibi detaylara yer verilmesi ve çarpışma noktasının işaretlenmesi kazanın meydana geliş şeklini açıklama da oldukça faydalı olacaktır.

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı kaç gün geçerli ?

İki taraf tarafından imzalanan bu tutanağın geçerlilik süresi kapsamında kullanılması önemlidir. Tazminat davası konusunda maddi hasarlı kaza tespit tutanaklarının geçerlilik süresi 2 yıldır. Kazanın sebep olduğu hasarların karşılanması için kazanın bildirildiği tarihten itibaren 2 yıl, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren de 10 yıl olmak üzere farklı durumlar mevcuttur.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı geçerlilik süresi dolmadan sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir. Bu formun geçerlilik süresi 2 yıldır. Sigorta şirketlerine gönderilen tutanaklar ilk olarak hasar departmanında işleme alınır. Şirketler bu tutanakları aynı iş gününün akşamına kadar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) aktarır. Kazaya ait tüm detaylar bu merkezin sistemine de kaydedilmektedir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sayesinde kazaya karışan sürücüler başvuruları hakkında bilgi alabilir ve internet üzerinden de dosya sorgulaması yapabilir.

İkinci el otomobil ilanları

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here