Ford Otosan Sürdürülebilir Üretimde Sınıf Atladı

En önemli misyonunu çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunmak olarak belirleyen Ford Otosan kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini bu misyon doğrultusunda gerçekleştiriyor. Çevreci ve sürdürülebilir üretimi bir ödev olarak kabul eden üretici 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Şirket yayımladığı raporda verimliliğini ve Dünya arenasında daha rekabetçi olmasını sağlayan uygulamalarını raporda kamuoyuyla paylaştı. Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkelerine göre hazırlanan rapor 1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemini kapsıyor. Ford Otosan sürdürülebilirlik alanında gösterdiği üstün başarı ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki uluslararası ölçekte kabul gören   “FTSE4Good–Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ndeki konumunu koruyarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu C’den B’ye yükseltti.

Büyük veriyi kullanarak, üretim süreçlerimizde daha fazla verimlilik elde ettik”

2019 Sürdürülebilirlik Raporu hakkında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şunları söyledi:

Ford Otosan GM

Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şirketiminizin tüm kademelerine yaymaya 2019 yılında da devam ettik. Büyük veriyi kullanarak, üretim süreçlerimizde daha fazla verimlilik sağlarken, üretim faaliyetleri kaynaklı çevresel performansımızı geliştiriyor, ürünlerimizi daha da sorumlu hale getiriyoruz. Ayrıca, çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz.Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz.

Üretim Faaliyetlerinin Çevreye Zararlı Etkileri Azaltılıyor

Ford Otosan, ürettiği araç başına doğaya saldığı sera gazı ve tükettiği enerjiyi azaltmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiriyor. Gölcük ve Sancaktepe fabrikalarının duvarlarını kaplayan “Solarwall” isimli sistem ısıtma, soğutma ve havalandırma için gerekli enerjiyi güneş ışınlarından üretiyor. Güneş enerjisinden maksimum elde etmeye çalışan firma 2019 da kullanmaya başladığı “Suntracker” sistemi ile güneş ışığıyla atölyeleri aydınlatabiliyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here