2.El Otomobil Satışında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi!

1
12693
2.El otomobil satışında yönetmelik yürürlüğe girdi! 2.el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

2.El Otomobil Satışında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi!

2.El otomobil satışında yönetmelik yürürlüğe girdi! 2.el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

Galerileri 1 Eylül İtibariyle Ne Bekliyor?

Bu yönetmelikle beraber 2.el otomobil alım satımı ile iştigal edenler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgelerini almak zorunda. Yetki belgesi olmayan kişiler, bir yıl içinde en fazla 3 defa 2. el araç alım satımı yapabilecek.

Ticaret bakanı Pekcan, daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verildiğini belirtti ve “Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek” dedi.

ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti Yetki Belgesi

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar Nelerdir?

Yayınlanan yönetmeliğe göre yetki belgesi alabilmek için uyulması gereken şartlar aşağıdaki gibi:

 • Meslek odasına kayıtlı olunması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 •  İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
 • Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
 • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 • En az lise mezunu olması,
 • 3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 • Konkordato talebinde bulunmamış olması,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alanlar Yetki Belgesi Almak Zorunda Mı?

Evet. Mesleki yeterlilik belgesi alan kişilerin galerileri için yetki almaları gerekmektedir.

Yetki Belgesi İçin Nereye Başvurulur?

Yayınlanan yönetmeliğe göre yetki belgesine, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünün internet sitesinden online olarak başvurulabilir. Yine bu belgenin yenilenmesi veya iptali aynı sistem üzerinden yapılır.

Yetki Belgesi Ücreti Ne Kadar?

650 TL ücreti olan mesleki yeterlilik belgesini aldıktan sonra, yetki belgesi almak için il müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Yetki Belgesi Olmadan Araç Satım Yapılmasının Cezası Var Mı?

Yönetmeliğe göre yetki belgesi olmadan araç alım satım yapan kişilere, ilk araçta 5 bin TL ceza verilecek. Ceza sonrası araç satıma devam etmesi durumunda ise araç sayısına göre bu rakam katlanarak artacak.

Ekspertiz Raporu Zorunlu Mu?

Yayınlanan yönetmelikte, ikinci el araç satışı yapan işletmelere, satıştan önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınması gerektiği yer alıyor. Ekspertiz ücretini, satış alıcıdan kaynaklı olarak iptal edilmesi durumunda alıcı, diğer durumlarda ise satıcı karşılayacak.

Model yılı sekin yaşın üzerinde veya kilometresi 160.000’i aşmış ise rapor alınması zorunlu değil.

Kiralama Şirketleri İle İlgili Bir Madde Var Mı?

Ticaret bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte, kiralama faaliyetinde bulunan işletmelerin araç satımı yapabilmeleri için en az 1 yıl süreyle kiralama yapmaları gerektiği yer alıyor.

İkinci El Otomobil Fiyatları

1 YORUM

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here