Ülkemizdeki en yaygın sigorta türleri arasında yer alan kasko ve zorunlu trafik sigortası her ne kadar birbiri ile benzer sigorta türleri olarak gösterilse de teminatlar açısından ele alındığında iki sigorta da önemli farklılıklar ortaya koymaktadır. Kasko ve trafik sigortası arasındaki en temel farkları bir araya getirdik.

Kasko Size, Trafik Sigortası Karşı Tarafa Güvence Sağlar

Kasko ve zorunlu trafik sigortası arasındaki en temel fark bu iki sigortanın sağladığı teminatlardır. Kasko, aracınızda meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence sağlarken, trafik sigortası ise karşı ve üçüncü taraflara verebileceğiniz hasarları teminat kapsamına almaktadır. Daha detaylı açıklamak gerekirse; zorunlu trafik sigortası aracınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasarı karşılamamaktadır. Bu gibi bir durumda devreye girecek olan sigorta türü kasko sigortasıdır.

Kasko İsteğe Bağlı, Trafik Sigortası ise Zorunludur

Kasko ve trafik sigortası arasındaki bir diğer ayırıcı temel fark ise kaskonun isteğe bağlı, trafik sigortasının zorunlu bir sigorta türü olmasıdır. Trafik sigortası karşı ve üçüncü taraflara verilen hasarları karşılaması ve oluşacak mağduriyetlerin giderilmesini hedeflemesi nedeniyle bir bakıma kamu yararı sağlamaktadır. Kasko ise isteğe bağlı bir sigorta türü olup, teminat ve kapsamları sigortalı tarafından belirlenebilir.

Riskler Karşısındaki Limitler Farklıdır

Olası bir hasar halinde kasko ve zorunlu trafik sigortalarının karşılayacağı limitler de önemli farklılıklar göstermektedir. Zorunlu trafik sigortası limitleri her yıl devlet tarafından belirlenmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; karıştığınız bir kazada karşı tarafa 50.000 TL’lik bir hasara neden olduğunuzu varsayalım. Trafik sigortasının limitinin ise 40.000 TL olduğunu düşünelim. Bu gibi bir durumda poliçeniz ödemenin 40.000 TL’sini karşılayacaktır fakat, kalan 10.000 TL’yi ise sizin ödemeniz gerekecektir. Ancak kasko poliçeniz varsa ve teminatlarınızın arasında İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı da bulunuyorsa. Bu durumda kasko sigortanız devreye girerek trafik sigortası poliçenizin limitini aşan tutarı karşılayabilir.

Kasko sigortasında ise sabit bir limit söz konusu değildir. Kasko sigortasında yapılan ödemeler kasko değer listesi ve aracın o günkü rayiç bedelini gösteren diğer kaynaklar göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kasko ve Trafik Sigortasında Primler Nasıl Belirlenir?

Zorunlu trafik sigortasındaki limitler her ne kadar sabit olsa da, serbest fiyat uygulaması nedeniyle primlerde farklılıklar görülebilir. Sigorta şirket

leri aynı kişi ve araç için, aynı teminatları sağlamasına rağmen farklı fiyat politikaları belirleyebiliyor. Bu nedenle en uygun trafik sigortası poliçesini yaptırabilmek için olabildiğince farklı şirketten trafik sigortası teklifi almak büyük önem taşıyor.

Kasko sigortasında ise temel teminatlar dışında kalan diğer teminatlar sigortalı tarafından belirlenebiliyor. Bu nedenle kasko sigortası yaptırırken ilk gözetilmesi gereken konu poliçenin ucuz olması değil, ihtiyaçlara cevap verir olmasıdır.

Kasko ve Trafik Sigortası Birleştirilebilir mi? Geçen yılın ortalarından itibaren artış göstermeye başlayan zorunlu trafik sigortası fiyatları ile birlikte sık sık dile getirilen bir diğer tartışma konusu ise bu iki sigortanın birleştirilmesi yönünde oldu. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması halinde tabi ki bu sigortalar tek bir sigorta türü haline getirilebilir. Ancak bu gibi bir uygulama primlerde herhangi bir iyileştirme sağlamayacağı gibi, kasko sigortasını da zorunlu hale getireceği için poliçe fiyatlarının daha da artmasına neden olacaktır. Çünkü, her iki sigorta türü de birbirinden farklı teminatlar sunmaktadır.

2.El Otomobil İlanları

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here